Cai-Ulrich von Platen var gæstekurator i 2011 og producerede i den forbindelse et
FILMKATALOG med interwievs af Jyllands medlemmer.
Der fortælles om sammenhængen mellem gamle og nye værker.
Produceret af Cai-Ulrich von Platen og Steen Møller Rasmussen.
Kataloget blev støttet af:
Den A.P. Møllerske Støttefond
og Ny Carlsbergfondet.