3625

Bjørn Poulsen
(f. 1959)
Bor og arbejder i Humlebæk

Egen hjemmeside

Uddannelse:
1981-88 Det Kongelige Danske Kunstakademi, København
1979-81 Billedskolen Lolland

Repræsenteret:
Statens Kunstfond, Odense Bys Kunstfond, Ny Carlsbergfondet,
KUNSTEN Museum of Modern Art, Aalborg

Udsmykninger:
Neuroforskningscenter, Aarhus Sygehus, Statsbiblioteket, Skejby,
Vejviseren, Vissenbjerg, Limbo, Meldahls Smedje, Arkitektskolen Holmen, København,
Sanserum på behandlingshjemmet Kikhøj, Holbæk, Østerhøj Torv, Ballerup, i samarbejde
med Margrethe Sørensen, Forskningscentret Foulum, Viborg, Heureka, Struer
Gymnasium, Struer, Planteskulptur, Danmarks Keramikmuseum – Grimmerhus, Middelfart,
Bibliotekstorvet, Vejle, DUO, Boligforeningen SØBO, Sønderborg, Prometheus, Melchiors
Plads, Frederiksberg, København, Omplalos, Sortedam Dosseringen, København, RO’s
Torv, Roskilde, Greve Gymnasi- um, Næstved Gymnasium

Legater:
Statens Kunstfonds arbejdslegat (1989,96), Statens Kunstfonds rejselegat
(1992-94), Statens kunstfonds 3-årige arbejdslegat (2001), Astrid Noacks Legat & Gerhard
Hennings Legat, Ole Haslunds Kunstnerfond, Knud Højgaards fond, Silkeborg Fonden,
Nissens Fond, Brummers Fond, Produktionspuljen, Thyregods Fond, Dronning Ingrids
Fond

Medlem af:
Akademiet, Kunstnersamfundet, Billedkunstnerforbundet,
Kunstnersammenslutningen Grønningen, Kunstnersammenslutningen Jylland