Erland Knudsøn Madsen

Erland Knudssøn Madsen
(f. 1942)
Bor og arbejder i Thisted

Debut:
KE 63, Den Frie Udstillingsbygning, København

Repræsenteret:
Vejle Kunstmuseum, Randers Kunstmuseum, Kunstmuseet Køge
Skitsesamling, Vendsyssel Kunstmuseum, Hygum Kunstmuseum, Olivia Holm Møller og
Jens Nielsens Kunstmuseum, Holstebro, Vrå Kunstbygning, Ny Carlsbergfondet, Statens
Kunstfond, mange amter og kommuner
Udsmykninger: Aalborg, Hjørring, Viborg, Haslev, Ejby, Søndersø, Nordborg,
Sønderborg, Aarhus, Ikast, Skive, Thisted, Stenbjerg, Tønder

Legater:
Statens Kunstfonds treårige stipendium, produktionsstøtte fra Kunstrådets
billedkunstneriske udvalg, Ny Carlsbergfondets store rejselegat, Astrid Noacks
billedhuggerlegat, Viggo Jarls legat, Jyllands Postens årspri, billedhuggeren Agnes Lunds
mindelegat, Henry Heerups mindelegat, Eckersberg Medaillen, Sportgoodsfondens
hæderlegat, Carl Nielsens og Anne Marie Carl-Nielsens legat

Modtager af:
Statens Kunstfonds Livsvarige Kunstnerydelse fra 1998

Medlem af:
kunstnersammenslutningerne Thisted-udstillingen (76-87), M59 (83-88),
Kammeraterne (92-08), Vrå-udstillingen (fra 88) og Jylland (fra 81), har udstillet på
Veksølund fast siden 1996 og hos Clausens Kunsthandel hvert fjerde år siden 1990