Kurt Tegtmeier, Mor og barn

Kurt Tegtmeier
(f. 1950)
Bor og arbejder i Thisted

Egen hjemmeside

Offentlige skulpturer og udsmykninger:
Skulptur til Nobö Centeret, Horsens, Skulptur til
Bedsted, Bryllupslokalet, Thisted Rådhus, Skulptur og karton til vægtæppe på Dragsbæk
plejehjem, Dragsbæk Maltfabrik, Skulptur “Samtale” til Den Hielmstierne-Rosencroneske
Stiftelse opstilet i Ballerup, Skulptur “Gående” til P&T opstillet i Nykøbing M., Skulptur
“Billede af en stol” til Blåkjærgaard, Viborg Amt, Springvand “Kegle med Tap” til
Klosterparken, Hjørring, Skulptur “Farvebæreren” til Sindal, Skulptur “Morgentimen” til
Teknisk Skole, Hjørring, Udsmykning “Drømmetimen”, Hjørring Sygehus, Udsmykning
“Gangen” Morsø Gymnasium, Tympanon til Lønstrup Kirke, Skulptur “Avisen” Skive,
Skulptur “Tangram”, Thisted, Udsmykning “Pagten”, dåbsværelset, Hurup Kirke,,
“Kommentar”, Hobro, Relief til Hvorup Kaserne, Skulptur “Port” Ålborg Kaserner, Skulptur
“Muren” til Hjørring kommune og Bisca, Udsmykning “Tiden” vandkunst til Ålborg Hospice,
Skulptur “En mærkelig bog” Brønderslev, Skulptur “Tørne” Søndersø Fyn, Skulptur
“Svane” Hobro, ”Landart-Nordstjernen” I Aabybro for Aabybro kommune og Statens
Kunstfond, Altertavle til Taarbæk Kirke, Vandkunst ”Edderkoppen” Hobro, Skulptur ”Knæ
og Øre” for Ny Carlsbergfondet opstillet ved Thisted Gymnasium

Repræsenteret bl.a.:
Hjørring Kunstmuseum, Københavns Kommunes Kulturfond,
Statens Kunstfond, Hobro Kunstsamling, Ny Carlsbergfondet

Legater:
Akademirådet, Billedhugger Viggo Jarls Fond, Astrid Noacks Legatfond, Det
Anckerske Legat, San Cataldo Legatet, Knud Nissens Legat, Ole Haslunds Kunstnerfonds
legat, Tuborgfondet, Dronning Ingrids Romerske Fond, Statens Kunstfonds 3-årige
Stipendium og arbejdslegater samt rejselegat

Medlem af:
Kunstnersamfundet og kunstnersammenslutningerne Koloristerne, Vraa-
Udstillingen og Kunstnersammenslutningen Jylland