3455

Poul Skov Sørensen
(f. 1951)
Bor og arbejder i Atelierhusene i København

Egen hjemmeside

Uddannelse: Kunstakademiet i København 1971-1977

Debut: Charlottenborgs Forårsudstilling 1972 og Kunstnernes Efterårsudstilling 1973

Udsmykninger: Aalborg Skibsværft, Skibsværftet Kockums, Malmø

Solgt til: Statens Kunstfond, Kobberstiksamlingen, Ny Carlsbergfondet,
Kastrupgårdsamlingen, Vendsyssel Kunstmuseum, Nasjonalgalleriet, Oslo,
Kobbersticksammlungen Veste, Coburg, Nationalmuseet Athenæum, Helsingfors

Legater: Statens Kunstfond 3 årige stipendium, Rejse- og arbejdslegater fra Statens
Kunstfond, Rejselegater Ny Carlsbergfondet, Tuborg fondet

Modtager af: Statens Kunstfonds Livsvarige Ydelse fra 1998

Medlem af: VRÅ-udstillingen, Kunstnersammenslutningen Jylland, Kunstnersamfundet