Sys Hindsbo, Mand med gul kat

Sys Hindsbo
(f. 1944)
Maler, grafiker og billedhugger

Uddannelse:
Kunstakademiets Billedhuggerskole (Gottfred Eickhoff) 1962-65
Grafisk Skole (Holger Jensen og Palle Nielsen) 1965-69
Skolen for mur- og rumkunst (Dan Sterup Hansen) 1970

Repræsenteret:
Malmö, Jönköping, Vejle, Maribo og Fyns Kunstmuseum, Odense;
Kobberstiksamlingen; Nationalgalleriet, Oslo; Statens Kunstfond; den Svenske Stats
Kunstfond; Ny Carlsbergfondet; Den Danske Radeerforening; Kulturministeriet;
Udenrigsministeriet; Victoria and Albert Museum

Udsmykninger:
Herning Kongrescenter (for Stens Kunstfond), Gl. Hellerup Gymnasium,
DSB, Dronningeværelset, Odense Rådhus, Det Danske Institut i Rom, Nykøbing F.
Bispesæde, Tønder Gymnasium, Odense Universitets Hospital

Stipendier og udmærkelser:
Hielsmstierne-Rosencrone, Aug. Schiøtt, Bendix, Dronning
Ingrids Romerlegat, William H Michaelsens tegnerlegat, legat fra Ole Haslunds
Kunstnerfond, Thanning og Frues Rejselegat, Ny Carlsbergfondets store Udenl.
Stipendium, Kunstmaler Oluf Hartmann’s Legat, Residerende kunstner på Skandinavisk
Forenings Kunstnerkollegium, Statens Kunstfond, Statens Kunstfonds 3-årige
Arbejdslegat, I W Larsens Legat, Billedhuggeren Gerhard Hennings Legat, Gottfred
Eickhoffs Legat, Henry Heerups Legat, Tagea Brandt, Mogens Ziegler, Tuborg Fondet og
Prins Jørgen, Fyns Amts Kunstnerpris, legat fra Anne Marie Telmanyi, født Carl-Nielsen’s
Fond, Eckersberg Medaillen, Ole Haslunds Kunstnerfond, Agnes Schulein Westmans
Rejselegat

Modtager af:
Statens Kunstfonds livsvarige ydelse fra 1991

Medlem af:
Kunstnersamfundet, BKF, kunstnersammenslutningen Decembristerne og
Kunstnersammenslutningen Jylland