Tina Maria Nielsen

Tina Maria Nielsen
(f 1964)
Bor og arbejder i København

Egen hjemmeside

Uddannelse: 1991-99 Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne.
Professor Bjørn Nørgård og professor Morten Stræde
Det Kongelige Danske Kunstakademi, Teori og Formidling
1984-86 Det Kongelige Danske Kunstakademi, Arkitektskolen.

Kuratorisk arbejde: Stifter Skulpturi.dk sammen med 10 andre billedhuggere: et uafhængigt kunstnerstyret forum for skulptur2012

Offentlig udsmykning: Læsegruppen, ni bænke med bronzeskulpturer for Sundholm, Københavns Kommune, Reality Check, tre bronzeskulpturer til INANO, Århus Universitet, Århus. Udsmykning af boligkvarter i Vejleåparken, Ishøj ved bygherre AABTemamønt, Udfører Den lille havfrue på 10 kronemønt for Danmarks nationalbankJubilæumsmedalje af bankdirektør Bodil Nyboe Andersen for Danmarks nationalbankTemamønt, udfører Gåsetårnet på 20 kronermønt for Danmarks nationalbankPortrætbuste af miljøminister Svend Auken (Socialdemokratiet), Folketinget, Christansborg, Kbh Deltager i skitseprojekt Brødeskov ved Hærens Bygningstjeneste

Tillidshverv/fagdommer:  Bestyrelsesmedlem af KUNSTEN Museum of Modern Art, Aalborg.Medlem af Københavns Kommunes Billedkunstudvalg, Medlem af bedømmelsesudvalget for Gødstrup Regions Hospital.Censor ved afgangselever fra billedhuggerskolen, Det Kongelige Danske Kunstakademi. Censor ved optagelsesudvalget på Kunstakademiet. Censor ved Charlottenborgs Forårsudstillingen. Censor ved Charlottenborgs Forårsudstillingen

Bøger/tekster: SKULPTURI; Skin of Mine, katalog, tekster af Maria Kjaer Themsen, Lise Skytte Jakobsen. Revolver Publishing Tina Maria Nielsen, Katalog. tekster af mag. art Mai Misfeldt and art debater Barbara Læssøe Stephensen, digter Thomas Boberg, billedkunstner Thorgej Sten Hansen. Hurricane publishing. 112 sider; Eventyrhaven, Odense Mag. Art Magnus Thorø Clausen, Katalog; Nybrud, Danish Art in the 1990. Phd. art Rune Gade, cand. mag Camilla Jalving; Stativ Stakit Kasket. Katalog. cand. mag Mai Misfeldt; Knæk og Bræk. Dansk Kunst 2002 af cand. mag Mai Misfeldt.; Antydningens kunst. www.kopenhagen.dk af mag. Julie Damgaard Nielsen; Forførelsens figur. Spring, nr.14 af cand. mag. Mai Misfeldt,; Proms lll af museumsinspektør Andreas Jürgensen, Katalog

Legater og anden støtte: Anne Marie Telmanyi født Carl Nielsen’s legat; Billedhugger Viggo Jarls legat til fordel for danske billedhuggere Ole Haslunds Kunstenerlegat, Henry Heerups legat; Statens Kunstfonds tre-årige arbejdslegat ; Arbejdslegat Statens Kunstfond; Arbejdslegat af Statens Kunstfond; Hans of Ida Blix’ Fond; Arbejdslegat Statens Kunstfond; Akademirådets Rejselegat ;Akademirådets støtte til yngre kunstneres udstilligsvirksomhed; Statens Kunstfonds to-årige iværksætterlegat; Akademirådets støtte til yngre kunstneres udstilligsvirksomhed; Oda og Hans Svenningsens Fond; Sleipnir Nordisk Institut for Samtidskunst; Akademirådets støtte til yngre kunstneres udstilligsvirksomhed; Fondation Idella, Gerhard Hennings legat;  Proffessor Eickhoff’s Billedhuggerlegat, Kulurministeriets udstillingspulje i Kulturby ‘96; L. F. Foghts fond, Glashandler Ronges Fond,; Kunsthandler Rikard Wilstrup og hustru Franciska f. Jensen’s legat;  Frk. Marie Månnssons rejselegat, Proffessor Eickhoff’s Billedhuggerlegat

Præmieret af :Statens Kunstfond i 1998, 2004, 2006, 2007

Solgt til: Københavns Kommune 2008, Århus Kommunes Billedkunstudvalg, 2006 Statens Kunstfond 2002, 2014

Medlem af Kunstnersamfundet og Billedkunstnernes Forbu