Sitet er under opdateringFotos fra KSJyllands sidste fire udstillinger

Om Kunstnersammenslutningen JYLLAND

Kunstnersammenslutningen JYLLAND har eksisteret siden 1978. Der har løbende været udskiftning af medlemmer, og sammenslutningen består i dag af 29 medlemmer bredt fordelt ift geografi, alder, køn, og kunstnerisk udtryk. Vi samarbejder omkring at arrangere gruppeudstillinger, og gennem disse, udveksler vi erfaring og viden på kryds og tværs af alder og geografi. Vi udstiller sammen ca. en gang om året og i nyere tid, foregår det ofte i samarbejde med institutioner og museer med andre fagområder end billedkunst.

Vi ser samarbejdet om udstillingerne som en ramme der gør billedkunsten tilgængelig på andre måder, end på kunstens vanlige præmisser. Vores gruppe af kunstnere arbejder indenfor mange forskellige medier og med forskelligt indhold, så det der knytter vores værker sammen, den røde tråd, er de anderledes institutioner, vi samarbejder med og udstiller i.

Vi ser metoden som en forlængelse af KS JYLLANDs tanker tilbage fra starten i 1978 hvor fokus var at hele Danmark skulle kunne møde god billedkunst. Dengang udstillede JYLLAND kun i Jylland og på Øerne, som en kommentar til den etablerede kunstscene i København. JYLLAND havde lyst til at gå i dialog med og pege på at billedkunsten også har et publikum uden for hovedstaden.
Dengang foregik udstillingerne udelukkende på etablerede kunstinstitutioner og i mange år havde JYLLANND fast udstillingsperiode på Kunstbygningen i Århus. Den aftale stoppede i 2010 og siden har vi etableret udstillingsaftaler med forskellige institutioner rundt omkring i hele landet.

Netop samarbejdet med forskellige institutioner ser vi som vores force og det vil være vores udstillingskoncept fremadrettet. Netop fordi vi favner bredt og leger med i fællesskaber. Fokus er stadigvæk som i 1978 at komme i dialog med et bredt publikum, et publikum som ser og oplever at billedkunsten kan samarbejde og gå i dialog med andre fagområder.

Mange af os i KS JYLLAND er aktive billedkunstnere og i udstiller forskellige steder uden om KS JYLLAND. Der har vi mulighed for at dyrke vores forskellige interesser og metoder hver især. Så når vi går sammen i KS JYLLAND, ser vi det som en faglig udveksling, hvor vi udforsker og leger sammen på kryds og tværs – kan vi noget andet sammen?

KS JYLLAND er interesseret i fællesskabet og - erfarings kapital, som vi skaber sammen gennem vores aktiviteter. Vi søger offentlig og privat økonomisk støtte til vores aktiviteter. Men det meste af arbejdet er frivillig arbejdskraft, KS JYLLAND skaber et fagligt fællesskabsbånd mellem os kunstnere og forhåbentlig sætter kunsten i spil på nye måder og steder.

Kontakt KS JYLLAND: ks_jylland@gmail.com